top of page

DESPRE

Atelierele de regenerare urbană, Petrila 2012-2013

 

STARTUP Petrila se confruntă cu problema veche, dar nerezolvata, a zonei Valea Jiului - cel mai mare perimetru minier din Romania, compus dintr-un lant de 6 orase miniere. Într-unul din aceste orase, Petrila, se află una din cele mai vehci mine și unele din cele mai valoroase cladiri de patrimoniu industrial, construite in toate perioadele de dezvoltare industriala ale tarii. Din pacate, datorita restructurarii sectorului industrial, Mina Petrial este in proces de inchidere și toate clădirile din perimetrul minier sunt propuse spre demolare până în 2016.

 

Această perspectiva a demolarii, fara un interes real asupra vaorii patrimoniale este motorul proiectului nostru, initiat de Cristina Sucala in 2012. Alaturi de ea, impreuna cu Dragos Dascalu, Ina Stoian, Ilinca Paun, am demarat o serie de ateliere la Petrila:

 

- primul atelier, in octombrie 2012, a propus o analiza a minei si a orasului, sondand efectele inchiderii minei si realtia sitului cu orasul.

 

- al doilea atelier, mai 2013, o cooperare româno-franceză, a produs 5 scenarii de regenerare a minei și orașului.

 

- al treilea atelier, a constat în inițiativa înscrierii clădirilor valoroase pe Lista Monumentelor din România. Astfel, in iulie 2013, s-a realizat un releveu a 3 cladiri valoroase si la inceputul anului 2014, documentatia a fost finalizata.

 

 

 

ABOUT

Regenerating post - industrial landscape, Petrila 2012-2013

STARTUP PETRILA deals with a well-known, but still unsolved problem in Valea Jiului- the largest mining area in Romania, composed of six chained mining cities. One of these cities, Petrila, is host of the oldest mine and of other valuable industrial buildings, erected in all the significant industrial development periods in Romania. Unfortunately, because of the restructuring industrial sector, Petrila Mine is being shut down and all of its buildings are due to be demolished by 2016.

 

This absurd demolition perspective, without any care for the heritage value is what actually became the reason of our project, initiated by Cristina Sucala in 2012. Together with her and other architects (Dragos Dascalu, Ina Stoian, Ilinca Paun), we started a series of workshops:

 

-the first, in October 2012, aimed for an analysis of the mine and the city, measuring the impact of the mine closure and its relation to the city.

 

-the second, in May 2013, was a French-Romanian cooperation, in which 5 development scenarios were created for the mine.

 

-the third workshop had as purpose putting the valuable buildings on the national list of industrial heritage. Therefore, a thorough ground survey of the significant buildings was taken in July 2013 and in the winter-spring of 2014, the documentation was completed.

bottom of page